Tado Daugirdo veikla Varšuvoje (1877-1891): nuo dailininko iki archeologo

1 Просмотры
Издатель
Tadas Daugirdas priklauso tam lietuvių Tautinio atgimimo veikėjų sparnui, kuris turėjo didelę įtaką tautinės savimonės formavimuisi ir valstybingumo simbolių kūrimui, tačiau ilgainiui pasiliko istorinės atminties periferijoje. Daugirdas yra bene ryškiausias šio užmiršto „kultūrinio sparno“ veikėjas. Jo asmenybė gerai atspindi lietuviškos tapatybės ir virsmus, ženklinančius XIX ir XX a. sandūroje kilusio lietuvio inteligento tipo formavimąsi. Daugirdo veikla apėmė bent kelias kultūrinio ir visuomeninio gyvenimo sritis: tapybą, archeologiją, muziejininkystę, etnologiją, publicistiką.

Paskaitoje doc. dr. Eligijus Raila aptarė mažiau pažintus, bet lemiamą įtaką Tado Daugirdo asmenybės formavimuisi turėjusius metus, praleistus Varšuvoje. Pranešimas parengtas, įgyvendinant mokslo tyrimų projektą „Tadas Daugirdas: trispalvės savimonės archeologija”.

#vrublevskiu_biblioteka #biblioteka #paskaita #paskaitos #pranešimas #pranesimas #tadasdaugirdas #tautinis #atgimimas #tautinė #valstybingumas #valstybė #valstybe #simboliai #trispalvė #trispalve #kultūra #kultura #istorija #lietuviškatapatybė #XIXa #XXa #visuomene #visuomenė #tapyba #archeologija #muziejininkystė #etnologija #publicistika
Категория
Об Онкологии
Комментариев нет.