2 වන පරිච්ඡේදය එළදෙන, චිත්තවේගීය කුරානය පාරායනය, 90+ භාෂා උපසිරැසි

1 Просмотры
Издатель
කරුණාකර කැමති, සහ මෙම වීඩියෝව ඔබගේ පවුලේ අය සහ මිතුරන් සමඟ බෙදා ගන්න. මෙම වීඩියෝවේ භාෂා 90+ උපසිරැසි ඇත, කරුණාකර නිවැරදි උපසිරැසි භාෂාව තෝරන්න මෙම වීඩියෝව පොදු වසම යටතේ නිකුත් කර ඇත, ඔබට මෙම වීඩියෝව සමඟ උඩුගත කිරීමට හෝ ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම දෙයක් කිරීමට නිදහස ඇත.
https://fawazahmed0.github.io/donate.html
Категория
Рак ЖКТ
Комментариев нет.