రొమ్ములో గడ్డ లాగా వచ్చాయి...చాలా భయపడిపోయాం | ఆయుర్వేదమే మా భరోసా | Breast Cancer Survivor Stories

1 Просмотры
Издатель
రొమ్ములో గడ్డ లాగా వచ్చాయి...చాలా భయపడిపోయాం | ఆయుర్వేదమే మా భరోసా | Breast Cancer Survivor Stories | Dr. Bommu | Dr. Bommu Venkateshwara Reddy | Punarjan Ayurveda
#breastcancer #breastcancersurvivor #breastcancersurvivors #breastcancersurvivorstory #breastcancerawareness
#ayur4cancer #DrBommu #DrBommuVenkateshwaraReddy #PunarjanAyurveda #CancerHospital #CancerHospitalHyderabad

To Subscribe Our Channel :
shorturl.at/xBHM1

Address:-
Punarjan Ayurveda Hospital in Hyderabad
Plot No 20, 21, Nehrus Busiplex Allwyn Cross Road Signals,
Miyapur, Hyderabad, Telangana 500049
Contact: 80088 42222

Google Map
Комментариев нет.