రొమ్ములో గడ్డలు నిర్లక్ష్యం చేస్తే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ సోకింది...ఈ మెడిసినే హోప్ | Breast Cancer

1 Просмотры
Издатель
రొమ్ములో గడ్డలు నిర్లక్ష్యం చేస్తే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ సోకింది...ఈ మెడిసినే హోప్ | Breast Cancer | Dr. Bommu | Dr. Bommu Venkateshwara Reddy | Punarjan Ayurveda
#breastcancer #breastcancersurvivor #breastcancerstory #breastcancerfighter #ayur4cancer #DrBommu #DrBommuVenkateshwaraReddy #PunarjanAyurveda #CancerHospital #CancerHospitalHyderabad #breastcancerfree #breastcancerprevention

To Subscribe Our Channel :
shorturl.at/xBHM1

Address:-
Punarjan Ayurveda Hospital in Hyderabad
Plot No 20, 21, Nehrus Busiplex Allwyn Cross Road Signals,
Miyapur, Hyderabad, Telangana 500049
Contact: 80088 42222

Google Map
Комментариев нет.