బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ లక్షణాలు | Breast Cancer | Dr. BVR's | Shorts

6 Просмотры
Издатель
బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ లక్షణాలు | Breast Cancer | Dr. BVR's | Shorts | Nature Cure

#BreastCancer #Shorts #YouTubeShorts #Cancer #CancerTreatment #CancerHospital #survivorstories #DrBommu #PunarjanAyurveda #NatureCure

Hospital Address:-
పునర్జన్ ఆయుర్వేద - ఆయుర్వేద ఆసుపత్రి, హైదరాబాద్ ప్లాట్ నెం 20, 21, నెహ్రస్ బుసిప్లెక్స్ ఆల్విన్ క్రాస్ రోడ్ సిగ్నల్స్, మియాపూర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ 500049 Call us: 8008842222

Stay Tuned for the latest updates and follow Nature Cure:
☛ Subscribe to Nature Cure : https://bit.ly/3kr6SH2
☛ Like us on Facebook: https://www.facebook.com/Naturecurechannel
☛Playlist: https://bit.ly/3AAxaws
☛Website Link: https://www.punarjanayurveda.com/
Категория
Рак Молочной Железы
Комментариев нет.