மேமோகிராம்-யாருக்கு? mammogram யாரெல்லாம் கட்டாயம் செய்ய வேண்டும்.. மார்பக புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு.

2 Просмотры
Издатель
Dr.vedha's ideas..
breast cancer awareness
mammography full details
https://youtu.be/1xu-PEpTUAY

மார்பக புற்றுநோய் அறிகுறிகள், தீர்வுகள்
புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் விளக்கம்:
https://youtu.be/RDNKH81QhC4

A-Z about heart attack(Dr.Mahaboobu SUBUHANI)
https://youtu.be/XfZqP0vutnI

WOMEN HEALTH:
https://youtube.com/playlist?list=PLb0zWHE-AU-milNHPJ7G0e4e_JsZZKW-3

Breast Self Examination:
https://youtu.be/xRemN0bISq0
https://youtu.be/pwWNtKuTQ2A

HEALTH tips:
https://youtu.be/pwWNtKuTQ2A

Weight Reduction Tips:
https://youtube.com/playlist?list=PLb0zWHE-AU-mw0tMIOUYxSslJT5uE35fT
Комментариев нет.