З практики наших хірургів: оперативне лікування захворювань товстого кишківника

3 Просмотры
Издатель
Цей клінічний випадок є яскравим прикладом того, як увага до себе може врятувати життя. Пацієнтка звернулася до нас зі скаргами, здавалося б, на «нешкідливі» симптоми — проноси та почуття здуття живота.

Лікар порадив пройти додаткові обстеження для визначення чіткого діагнозу. У ході передопераційного обстеження за даними фіброколоноскопії органів черевної порожнини визначили об’ємне новоутворення. Була проведена біопсія, КТ, МРТ, які допомогли з’ясувати діагноз та операбельність пухлини.

Пацієнтка отримала консультацію клінічного онколога, клінічний випадок розглянув междисциплінарний консиліум. Фахівці прийшли до висновку щодо проведення радикального оперативного лікування.

Хірурги Олександр Соколенко, Ярослав Пароконний та Олег Черниш успішно провели лапароскопічну лівобічну геміколектомію, тобто видалення лівої половини ободової кишки з перев’язкою та перетином нижніх брижових судин і формуванням анастомозу (з’єднання між собою відділів кишківника) і встановили стому. Після операції для пацієнтки запланований курс хіміотерапії, показаний згідно з її діагнозом за міжнародними стандартами.

А ми ще раз нагадуємо: не зволікайте зі зверненням до лікаря при будь-яких тривожних ознаках. Як бачите, у цьому випадку за поширеним «звичайним» симптомом маскувався рак. Завдяки знанням і професіоналізму наших фахівців вчасно розпочате онкологічне лікування.

Зі всіма методами лікування і діагностики можна ознайомитися тут: https://tomoclinic.ua/uk/

Телефонуйте за номером гарячої лінії: 0 800 33 08 21.

Наш контакт-центр працює і у вихідні.

У суботу і в неділю консультанти готові відповісти на ваші запитання так само, як і в будні дні, — записати вас на прийом до лікаря або на обстеження.

--

Из практики наших хирургов: оперативное лечение заболеваний толстого кишечника

Этот клинический случай является ярким примером того, как внимание к себе может спасти жизнь. Пациентка обратилась к нам с жалобами, казалось бы, на «безобидные» симптомы — поносы и вздутие живота.

Врач посоветовал пройти дополнительные обследования для определения четкого диагноза. В ходе предоперационного обследования по данным фиброколоноскопии органов брюшной полости определили объемное новообразование. Были проведены биопсия, КТ, МРТ, которые помогли выяснить диагноз и операбельность опухоли.

Пациентка получила консультацию клинического онколога, клинический случай рассмотрел междисциплинарный консилиум. Специалисты пришли к выводу о проведении радикального оперативного лечения.

Хирурги Александр Соколенко, Ярослав Пароконный и Олег Черныш успешно провели лапароскопическую левостороннюю гемиколэктомию, то есть удаление левой половины ободочной кишки с перевязкой и сечением нижних сосудов брыжеечной вены и формированием анастомоза (соединения между собой отделов кишечника) и установили стому. После операции для пациентки запланирован курс химиотерапии, показанный согласно ее диагнозу по международным стандартам.

А мы еще раз напоминаем: не медлите с обращением к врачу при любых тревожных признаках. Как видите, в этом случае за распространенными «обычными» симптомами маскировался рак. Благодаря знаниям и профессионализму наших специалистов своевременно начато онкологическое лечение.

Со всеми методами лечения и диагностики можно ознакомиться здесь: https://tomoclinic.ua/ru/
Звоните по номеру горячей линии: 0 800 33 08 21.

Наш контакт-центр работает и по выходным.
В субботу и в воскресенье консультанты готовы ответить на ваши вопросы так же, как и в будние дни — записать вас на прием к врачу или на обследование.
Категория
Рак ЖКТ
Комментариев нет.